Natuurlijke ventilatie: Systeem C

Een ventilatiesysteem van het type C zal de vervuilde lucht via afvoerroosters in toiletten, badkamers, douchecellen, bergingen en keukens uit de woning zuigen en afvoeren naar buiten. Door de onderdruk die hierdoor gecreëerd wordt, wordt verse lucht via raamroosters de woning binnengebracht. Intern in de woning wordt de lucht tussen de kamers getransporteerd via roosters in deuren, of via een opening onder de deuren. Meestal wordt een bedieningsschakelaar in de keuken geplaatst, waarbij men keuze heeft tussen laagstand, middenstand en hoogstand. De ventilatie wordt nooit uitgezet.

Er zijn verschillende variaties binnen de systeem C.

Systeem C2

Natuurlijke luchttoevoer en centrale mechanische afvoer van ventilatielucht.

Voorbeeld Natuurlijke ventilatie systeem C 2

Systeem C4A

CO2 -geregelde elektronische gestuurde natuurlijke luchttoevoer en centrale C02 gestuurde mechanische afvoer van ventilatielucht.

Voorbeeld Natuurlijke ventilatie systeem C4A

Systeem C4C

Voorbeeld Natuurlijke ventilatie systeem C4C

Systeem C5

Winddrukafhankelijk geregelde natuurlijke luchttoevoer en CO2 -geregelde mechanische luchtafvoer per vertrek.