Natuvent merkt dat er steeds meer aandacht uitgaat naar energiezuinigheid, duurzaam, gezondheid, comfort… Net daarom moet natuurlijk ventileren op een energetisch verantwoorde manier steeds op de eerste plaats komen. Kiezen voor natuurlijke ventilatie volgens systeem C is kiezen voor de gezondheid van de gebruiker. Of dat nu thuis, op het werk, op kantoor, in een ziekenhuis of zorginstelling is…

Ventileren volgens systeem C is de natuurlijke manier om woon-, werk- of leefomgeving te voorzien van een gezond en comfortabel binnenklimaat. De verse lucht komt rechtstreeks via zelfregelende toevoerroosters het gebouw binnen, want de kortste weg is de zuiverste. De vraaggestuurde werking op basis van CO2-, vocht- en/of temperatuurmetingen zorgt er voor dat er enkel geventileerd wordt waar, wanneer en hoeveel dat nodig is. Dat zorgt onder meer voor een beperking van de energieverliezen en betekent dat natuurlijke ventilatie in de toekomst dé oplossing blijft.

Natuvent wil zich dan ook profileren als vaandeldrager voor systeem C en draagt mee de opvatting dat onze maatschappij moet verduurzamen, in een steeds veranderende regelgeving en bouwpraktijk. Meer isolatie, energiezuinige systemen en kant-en-klare bouwconcepten waarin installatietechniek is verwerkt, worden de norm. Daarnaast groeit het besef dat onze gezondheid heel wat meer aandacht verdient en natuurlijk ventileren dus ook in de toekomst cruciaal blijft.

Eenvoudige oplossingen

Alle ventilatiesystemen volgens systeem C hebben daarenboven het voordeel dat ze zich uiterst polyvalent tonen: zowel in nieuwbouw als in renovatie kunnen ze perfect op een simpele, snelle en budgetvriendelijke manier geïntegreerd worden. Relatief eenvoudige oplossingen dragen bij tot een gezond binnenklimaat. Ventilatieroosters kunnen simpel geïnstalleerd worden en zijn gemakkelijk te onderhouden. De zelfregelende klep zorgt bovendien voor optimaal comfort: geen hinderlijke tocht en een aanzienlijke energiewinst.

Vooral in een steeds belangrijker wordende renovatiemarkt heeft systeem C het grote voordeel dat er niet gewerkt hoeft te worden met complexe en moeilijk te onderhouden toevoerkanalen. Dat geeft de bouwheer en architect meer vrijheid en mogelijkheden tijdens het ontwerp van het gebouw.

Natuvent wil dan ook graag de krachten bundelen en een gezamenlijke boodschap uitdragen die natuurlijke ventilatie centraal zet.

Missie

De missie van Natuvent laat zich ruwweg vertalen in twee grote krachtlijnen:

  •  Voorschrijvende partijen, installateurs, woningbouwverenigingen… informeren en sensibiliseren over systeem C als enige alternatief voor een gezond binnenklimaat
  • De ontwikkeling van kwalitatieve en energiezuinige ventilatiesystemen waarbij de gezondheid en het comfort van de gebruiker steeds centraal staat