Ventilatie is een eerste levensbehoefte. Het merkwaardige feit doet zich echter voor, dat gebouwen en woningen tegenwoordig zo goed worden geïsoleerd, dat deze eerste levensbehoefte geweld wordt aangedaan. Natuurlijke ventilatie biedt een comfortabel en gezond binnenklimaat, met de garantie dat gebouw en woning voldoen aan de Energie Prestatie Norm. Ook als deze nog verder wordt aangescherpt!

Frisse lucht

De VLA kring Natuvent geeft voorlichting over het op de juiste wijze toepassen van en omgaan met natuurlijke ventilatie in woningen en gebouwen. De nadruk wordt gelegd op de toevoer van verse lucht in de woning. Alleen het goed isoleren van een woning is zeker niet voldoende om te komen tot een goed binnenmilieu. Maar de juiste ventilatie is wel een belangrijk aspect. De aanvoer van verse lucht in een woning is van essentieel belang, voor gezonde mensen maar zeker ook voor mensen met longaandoeningen. Verse lucht in een woning is onontbeerlijk en natuurlijke ventilatie is goedkoop. Het kost geen stroom en de installaties zijn relatief eenvoudig en goedkoop in de aanschaf. Om verse lucht binnen te krijgen, is geen ingewikkelde software nodig en dus zeer eenvoudig te regelen. Zelfs eenvoudige installaties voldoen bijna allemaal aan de voorwaarden van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Daar de installaties bijna allemaal ongemotoriseerd zijn, treedt er geen geluidsoverlast op.  Ook houdt de Stichting zich bezig met de afvoer van lucht- en rookgassen in de vorm van natuurlijke afvoer alsook door middel van hybride systemen die de afvoer daar waar nodig machinaal en automatisch ondersteunen. Bij luchtdichte woningen is de ventilatieluchtafvoer bepalend voor de capaciteit van de ventilatie.

Verder richt Natuvent zich op het verbeteren van de dienstverlening aan afnemers en het kwaliteitsbesef bij leveranciers. Ondernemingen die bij Natuvent zijn aangesloten werken met verplichte kwaliteitsgaranties zoals erkende testrapporten, attesten of certificaten. Natuvent is bij het opstellen van kwaliteitscriteria en beoordelingsrichtlijnen uitgegaan van de technische voorschriften uit het Bouwbesluit en de daarbij relevante NEN-normen. Producten van Natuvent-bedrijven voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en de aanvullende bepalingen uit de vigerende Natuvent kwaliteitseisen. Het Bouwbesluit vormt het publiekrechtelijke kader voor de informatie.