BUVA VAS systemen voorzien van gelijkwaardigheidsverklaring

BUVA heeft de energieprestatie van haar BUVA Vital Air System (VAS) Q Time, Quali Solo en Quali Comfort en Vital Air System SMART LUX door Nieman r.i. laten onderzoeken. Hieruit blijkt dat de verschillende systemen energiezuiniger ventileren dan de referentiesystemen uit de NEN 8088-1.

Voor een standaard woning levert een VAS Q Quali Comfort al snel 0,06 extra EPC-besparing op ten opzichte van een handgestuurd gestuurd systeem in combinatie met 1Pa zelfregelende roosters. Bij het VAS SMART LUX levert dit al snel 0,03-0,04 extra EPC-besparing op ten opzichte van een CO2 gestuurd systeem, met sensoren in alle verblijfsruimten). De berekeningen zijn gebaseerd op een referentiewoning met EPC 0,4.

VAS SMART LUX is een ventilatiesysteem met de SmartStream woonhuisventilator en zelfregelende roosters uit de ‘Stream’-serie. Met de SmartStream wordt slimmer geventileerd met behoud van een goede luchtkwaliteit. De kleppen en de sensoren maken het mogelijk alleen de ruimten te ventileren waar dit nodig is.

Het onderzoek naar de energieprestatie van de BUVA VAS Q en SMART systemen is uitgevoerd op basis van de VLA (Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten) gelijkwaardigheidsmethodiek. Deze methode is ontwikkeld door vijf onafhankelijke adviesbureaus in opdracht van de VLA.