Slimme en intelligente natuurlijke ventilatiesystemen zullen in de toekomst steeds meer aan belang winnen. Zeker omdat de EPC-eis, waar ventilatie een belangrijk onderdeel van uitmaakt, steeds strenger wordt. In 2020 moet er zelfs energieneutraal (EPC 0,0) gebouwd worden. Sinds de introductie van de energieprestatie regelgeving in 1996 is het energieverbruik van nieuwbouwwoningen in Nederland sterk gedaald. Sinds januari 2011 is een EPC van 0,6 van kracht. In 2015 wordt dat al 0,4 om uiteindelijk in 2020 op 0,0 te landen.

Slim ventileren

De steeds strengere regelgeving eist ook dat er luchtdicht gebouwd wordt, zodat er nergens ongewenste energieverliezen optreden. Dat zorgt er echter voor dat het belang voor een gezond binnenklimaat alleen maar aan belang wint, want isoleren is goed maar ventileren moet! Natuurlijke ventilatie zorgt voor voldoende zuurstof en garandeert een gezond en comfortabel binnenklimaat.

De vraag of natuurlijke ventilatie behouden kan blijven bij een steeds strenger wordende EPC-eis wordt vaak gesteld. Het antwoord is volmondig ja! Natuurlijke ventilatiesystemen evolueren constant en de stap naar slimme en intelligente systemen wordt al volop gezet. Voldoende verse lucht is een voorwaarde voor gezonde binnenlucht. Het is dus belangrijk om de hoeveelheid energie zo klein mogelijk te houden, zonder in te boeten op de luchtkwaliteit.

Sensor gestuurde werking

De sensorgestuurde werking is een eerste grote stap om enkel te ventileren waar en wanneer dat nodig is. Zo daalt het aantal liters ventilatielucht en wordt er vanzelfsprekend energie bespaard. Metingen op basis van CO2, vocht en temperatuur garanderen bovendien een gezond en comfortabel binnenklimaat. In de rush naar energiezuinigheid moet gezondheid wel centraal blijven staan. De opgewarmde afvoerlucht kan bovendien bijdragen tot de opwarming van warm tapwater. Dat zorgt voor een forse energiebesparing. Net zoals elektronisch gestuurde ventilatieroosters, die zich automatisch sluiten van zodra de binnenlucht kwaliteit terug optimaal is en de energieverliezen dus flink ingeperkt worden.

De toekomst van natuurlijke ventilatie blijft dankzij voortdurende innovaties ook de enige juiste keuze voor een gezond en comfortabel binnenklimaat, ongeacht de EPC-eis.