De Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA) is één van de 130 brancheorganisaties van FME-CWM, de overkoepelende brancheorganisatie voor de technologische industrie waarbij ruim 2.750 technologische bedrijven in Nederland aangesloten zijn.

De VLA vertegenwoordigt fabrikanten, leveranciers en dienstverleners op het gebied van luchttechnische apparaten die actief zijn op de Nederlandse markt. Binnen de VLA zijn circa 60 bedrijven verenigd. Voor herkenning binnen en buiten de branche zijn deze bedrijven georganiseerd in 10 verschillende kringen, waaronder NATUVENT. Deze kringen houden zich bezig met gevarieerde producten en diensten op het gebied van luchttechniek.

Lidmaatschap van de VLA biedt toegevoegde waarde voor de leden. De gezamenlijke aanpak van branchespecifieke zaken levert immers voordelen op die een ondernemer alleen nooit kan bereiken. De VLA stelt het belang van een gezond binnenklimaat voorop en lobbyt om de noodzaak van goede ventilatie aan te tonen. Zij is actief in normcommissies en wordt betrokken bij nieuwe wet- en regelgeving. De VLA zorgt voor informatieverstrekking naar en kennisuitwisseling tussen de leden. Tenslotte onderhoudt de VLA in het belang van haar leden contacten met kennisinstituten, belangenorganisaties en ministeries. Op Europees niveau wordt samengewerkt met de Europese belangenorganisatie voor ventilatie Eurovent.